Over ons

De Monitor Publieke Waarde (MPW) is ontwikkeld door Wisselwerkers Academic Entrepreneurs. Wij zien het als onze taak om met wetenschappelijke kennisnetwerken te faciliteren en innovatieve praktijken te initiëren die bijdragen aan de creatie van publieke waarde in de praktijk. Wij helpen lokale overheden en middenveldorganisaties om duurzame en professionele netwerken te bouwen die in hun omgeving zichtbaar publieke waarde creëren. 

 

Dit doen we middels actiegerichte werkwijzen en ondersteund door methoden en tools. Professionals, managers en bestuurders leren midden in hun praktijk op basis van eigen cases hun nieuwe rol te pakken in het vertalen van beleid, het werken in netwerken en het co-creëren van aantoonbare publieke waarde. De MPW is daarbij een belangrijk vehikel dat het werk en lerende vermogen ondersteunt. Het helpt bij het tellen, vertellen en het zichtbaar maken van onze maatschappelijke effecten.

 

Wilt u meer weten over onze werkwijzen en de MPW? Neem contact op met ons: 

 

berit.lindemann@wisselwerkers.nl | kim.van.eijck@wisselwerkers.nl

 

www.wisselwerkers.nl